Det spolar roll – toalett etikett i Göteborg 2016

Ancient toilet sign on cement wall

Det spolar roll – toalett etikett i Göteborg 2016

Göteborgs reningsverk Ryaverket har uppmätt nya extremnivåer skräp i gallren på sina vattenreningscisterner. Mätningarna visar att göteborgare spolar ner över 1000 ton skräp i vanliga toaletter varje år, som sedan samlas och fastnar i reningsverkets silar och försvårar vattnets rening och framfart. Mätningarna visar att andelen skräp i avloppen har ökat från 800 ton till 1000 ton på bara tre år, vilket är en oacceptabel ökning som inte kan fortsätta. Avloppsvattnet har också visat sig innehålla rester och små partiklar från färger, mediciner och olika kemikalier som är miljöfarliga på olika sätt och skadar naturen och haven.

Med anledning av detta satsar Göteborg nu på kampanjen Det spolar roll, som har pågått sedan 2014 och som får en extra skjuts under 2016. Uppfattningen är att många medborgare ser toaletten som en slags papperskorg där man spolar ner både det ena och det andra såsom bomullspinnar, tamponger, blöjor, våtservetter och pappershanddukar, samt mediciner och tabletter av olika slag. Det är inte heller ovanligt att målarfärg eller starka rengöringsprodukter hälls rakt ut i toaletten utan en tanke på vart det faktiskt tar vägen och hur det påverkar vattnet i våra avlopp. Förorenade avloppsvatten skadar dagligen vår natur och det kostar samhället stora mängder pengar att rena innan det blir dricksvatten i våra kranar.

Kampanjen Det spolar roll bygger på färgglada klistermärken med budskap som under projektet pryder brunnslock i centrala Göteborg. Målet är att få göteborgare att inse att bara det som kommer från den egna kroppen samt toalettpapper är godkänt att spola ner i toaletten. Allmänheten uppmanas att installera en rejäl papperskorg i badrummet där allt annat ska hamna och sedan sopsorteras på normalt sätt. Farligt avfall ska alltid lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral, och gamla, utgångna mediciner ska lämnas tillbaka till apoteket.

Kampanjen vill även belysa att det faktiskt fortfarande finns 2,6 miljarder människor i världen som lever utan tillgång till toalett. Detta är en starkt bidragande orsak till att sjukdomar och bakterier sprids, och många kvinnor i riskdrabbade områden vågar inte uträtta sina behov av risk för att bli attackerade. I Sverige där vi alla har tillgång till fungerande toaletter ska vi värna om dessa och tänka på miljön innan vi spolar.